Persondatapolitik

 

  1. GENERELT:

1.1 Grow Up Farm er en virksomhed, der producerer, markedsfører og sælger mikrogrønt til grossister og restauranter.

Vi behandler almindelige personoplysninger om personer ansat i vores kundevirksomheder, når de gør brug af vores ydelser.

GROW UP FARM behandler også oplysninger om personer, der tilmelder sig vores nyhedsbrev, et event eller gør brug af ydelser, der stilles til rådighed for andre end vores kunder. Herudover behandler vi oplysninger om personer, der henvender sig til os skriftligt, herunder kontaktpersoner i offentlige myndigheder og andre organisationer

1.2 I denne persondatapolitik finder du bl.a. information om, hvordan GROW UP FARM indsamler og behandler oplysninger om dig, samt hvilke rettigheder du har.

1.3 GROW UP FARM er dataansvarlig for dine personoplysninger. Henvendelse til GROW UP FARM kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7

 

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DISSE OPLYSNINGER

 

2.1 Brug af Grow Up Farm.dk

Når du bruger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation, og informationer om, hvilken computer du benytter, samt hvilket styresystem du anvender.  Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

2.1.1. Formåleter at generere statistik om brug af hjemmesiden, at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt at kunne målrette eventuel markedsføring via Facebook og Google.

2.1.2 Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.2. Oplysninger om ansatte i samhandelsvirksomheder

For at kunne gøre brug af kundefordele og benytte Grow Up Farms webshop, skal du oprette en profil.

Når du gør det, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, firma e-mailadresse, telefonnr., titel og arbejdsfunktioner. Vi noterer herudover bl.a., hvilke produkter, services og ydelser, du aftager.

Betaler du for deltagelse i et event, registrerer vi betalingsmåde samt den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Når du kommunikerer med os, behandler vi de personoplysninger, du giver os.

2.2.1 Formåleter, at vi kan administrere kundeforholdet, herunder levere kundenyt, kundefordele, besvare spørgsmål og i øvrigt opfylde samhandelsaftalen, samt give dig tilbud, der er relevante for dine arbejdsfunktioner og -opgaver for derved at sikre, at du får udbytte af samhandlen.

Regnskabsoplysninger indsamles for at opfylde bogføringslovens krav.

2.2.2 Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

2.3.Oplysning om personer, der ikke er ansat i samhandelsvirksomheder

Når du downloader analyser, guides eller andet informationsmateriale, der er tilgængeligt for ikke-kunder eller tilmelder dig til et event, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx dit navn, hvor du er ansat, e-mail, telefonnummer.

Ved tilmelding til events registrerer vi herudover eventuel betalingsmåde, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Når du kommunikerer med os skriftligt eller telefonisk, behandler vi de personoplysninger, du giver os.

2.3.1 Formåleter, at kunne levere ydelsen til dig, at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt at tilbyde produkter eller andre ydelser, der er relevante for dig.

2.3.2Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b c og f.

 

2.4 Oplysning om ansatte i ministerier, politikere m.fl.

Vi behandler kontaktoplysning på ansatte i offentlige myndigheder, politikere og andre organisationer mv, når vi modtager og besvarer såvel mundtlige som skriftlige henvendelser.

2.4.1 Formåleter, at kunne kommunikere med ovennævnte personer i forbindelse med udførelse af vores arbejde til brug for varetagelse af vores kunder interesser mv.

2.4.2 Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.5 Billeder

I forbindelse med konferencer og events, der afholdes af GROW UP FARM, tages der billeder (situationsbilleder og portrætbilleder) Billederne kan vises på www.GrowUpFarm.dk og/eller på Facebook, Instagram og Linkedin. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.

2.5.1 Formåleter at give stemningsbilleder fra aktiviteter, samt at bruge billederne i forbindelse med markedsføring af tilsvarende events og aktiviteter.

2.5.2 Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f.

 

2.6 Nyhedsbrev mv.

Når du giver samtykke til at modtage nyheder og tilbud mv. fra os, indsamler vi oplysning om dit navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. mobilnummer, og når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, samt hvilke artikler du klikker på mv.

2.6.1 Formåleter at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre GROW UP FARM’s events, øvrige produkter og serviceydelser.

2.6.2 Retsgrundlagetfor behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

  1. LEGITIME INTERESSER DER FORFØLGES MED BEHANDLINGEN Som nævnt ovenfor sker vores behandling af personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen (artikel 6, stk.1, litra f). De interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at markedsføre vores produkter og ydelser, herunder at kunne tilbyde relevante produkter og ydelser, for derved at fastholde virksomhedens kunder, samt at forbedre siden og generere statistik. Kontaktoplysninger på ansatte i offentlige myndigheder mv. behandles for at kunne varetage virksomhedens interesser.

 

  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Ved afholdelse af events videregives en liste over deltagernes navne og navnet på den virksomhed, de er ansat i, til eventuelle sponsorer af den pågældende event. Ved afholdelse af netværksarrangementer og enkelte seminarer udleveres fysiske deltagerlister til de øvrige deltagere i eventet.

4.2 Oplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt administration af kundedata (CRM og ERP), teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4.3 Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

  1. DINE RETTIGHEDER

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

5.2 Indsigtsretten

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@Grow Up Farm.dk
Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

5.3 Retten til berigtigelse

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

 

5.4 Retten til sletning

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

5.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

5.6 Retten til dataportabilitet

5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

5.7 Retten til indsigelse

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, jf. pkt. 2.1 til 2.6.

 

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@Grow Up Farm.dk

 

5.9 Retten til at klage

5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

  1. SLETNING AF PERSONDATA 

6.1 Oplysninger indsamlet om brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

6.2 Når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, eller du fratræder din stilling i en kundevirksomhed, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrevet slettes dog ikke, før der er gået 2 år fra sidste nyhedsbrev blev sendt til dig.

6.3 Brugerprofiler, jf. pkt. 2.2., vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter, at virksomhedens kundeforhold hos GROW UP FARM ophører, eller senest 1 år efter vi modtager besked om, at brugeren er fratrådt stillingen i kundevirksomheden, medmindre der er et andet grundlag for opbevaringen.

6.4 Oplysninger om personer, der ikke er ansat i en kundevirksomhed, slettes, når personen i 1 år ikke har gjort brug af vores ydelser eller ikke har kommunikeret med os. Oplysningerne kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

6.5 Oplysning om kontaktpersoner i offentlige myndigheder mv. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

6.6 Regnskabsoplysninger opbevares under alle omstændigheder i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

6.7 Situationsbilleder og portrætfotografier slettes senest 5 år efter udløbet af det år, hvor de er taget.

 

  1. SIKKERHED 

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Grow Up Farm er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Grow Up Farm

Mellem Broerne 12C

4100 Ringsted

 

Telefon:            27 10 46 03

E-mail:              info@growupfarm.dk

 

  1. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN 

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

9.2 Du vil blive orienteret om ændringer i politikken ved udsendelse af information til din registrerede
e-mailadresse.

 

  1. VERSIONER 

10.1 Dette er version 1 af GROW UP FARM’s persondatapolitik dateret den 15. maj 2019.

BESØG OS
Grow Up Farm ApS
Mellem Broerne 12 C
4100 Ringsted

CVR: 40187693
FANG OS PÅ TELEFONEN
SEND EN MAIL...
FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER